fbpx

Istnieje wiele zasad projektowania grafiki, które mogą pomóc tworzyć atrakcyjne i skuteczne projekty. Poniżej znajduje się kilka przykładowych zasad, które warto rozważyć.

➡️ Sprawdź naszą ofertę kursów na temat projektowania grafiki

Zasada oddzielenia treści od tła

Ważne jest, aby oddzielić treść od tła, aby ułatwić czytelnikowi skupienie się na ważnych informacjach. Możesz to osiągnąć poprzez zastosowanie kontrastujących kolorów, wyraźnych ram lub innych elementów, takich jak obramowania lub separatory.

​Zasada złotego podziału.

Złoty podział to stosunek, w którym długość jednej części do drugiej jest taka sama, jak długość całości do pierwszej części. Stosując tę zasadę w projektowaniu grafiki, możesz uzyskać bardziej harmonijne i proporcjonalne rozmieszczenie elementów na stronie.

Zasada przeciwieństw

Zasada przeciwieństw polega na tym, że pewne elementy w projekcie mogą wzajemnie się uzupełniać lub przeciwstawiać, co tworzy interesujące kompozycje.

Minimalizm

W grafice to styl projektowania, w którym stosuje się ograniczoną liczbę elementów, takich jak kolory, czcionki, obrazy i inne elementy dekoracyjne. Celem minimalizmu jest uzyskanie prostoty i czystości w projekcie, aby skupić uwagę czytelnika na najważniejszych elementach treści.

Minimalizm w grafice opiera się na kilku podstawowych zasadach, takich jak:

 • Używanie prostych i geometrycznych kształtów, takich jak koła, kwadraty i linie.
 • Stosowanie ograniczonej liczby kolorów, najczęściej w skali szarości lub w monochromatycznej palecie kolorystycznej.
 • Używanie prostych i czytelnych czcionek, zwykle w jednej lub dwóch odmianach.
 • Usuwanie zbędnych elementów dekoracyjnych, takich jak cienie, gradienty i efekty teksturowe.
 • Stosowanie symetrii i równoważenia w rozmieszczeniu elementów na stronie.

Kontrast

Kontrast w grafice oznacza zestawienie dwóch lub więcej elementów, takich jak kolory, kształty, rozmiary lub tekstury, w taki sposób, aby wyeksponować ich różnice i uwydatnić ważne informacje. Kontrast może być stosowany w różnych obszarach projektowania graficznego, takich jak typografia, kolorystyka, układ strony i inne.

Kontrast w grafice może być używany w następujących celach:

 • Uwydatnienie ważnych elementów treści, takich jak tytuły, nagłówki lub ważne informacje.
 • Podkreślenie struktury i hierarchii informacji, np. poprzez zmianę koloru, rozmiaru lub stylu czcionki dla nagłówków i podtytułów.
 • Zwiększenie atrakcyjności i czytelności projektu, np. poprzez zastosowanie kontrastujących kolorów lub kształtów.
 • Zwrócenie uwagi czytelnika na ważne elementy treści, np. poprzez zastosowanie wyraźnych ram lub separatorów.

Przestrzeń

Przestrzeń w grafice to pojęcie oznaczające obszar na stronie, który jest wolny od elementów graficznych, takich jak tekst, obrazy, ramki lub inne elementy dekoracyjne. Przestrzeń ta może być używana do różnych celów, takich jak oddzielenie poszczególnych elementów, wyrównanie proporcji strony lub zwiększenie czytelności tekstu.

Przestrzeń w grafice może być podzielona na kilka rodzajów, w zależności od sposobu jej wykorzystania:

 • Przestrzeń pusta (blank space) to obszar na stronie, który nie zawiera żadnych elementów graficznych. Może być stosowana jako tło lub jako dodatkowe miejsce na tekst lub obrazy.
 • Przestrzeń międzyelementowa (inter-element space) to obszar pomiędzy poszczególnymi elementami na stronie, np. między tekstem a obrazem lub między ramkami. Może być stosowana do oddzielenia elementów lub zwiększenia czytelności treści.
 • Przestrzeń wewnątrzelementowa (intra-element space) to obszar w obrębie pojedynczego elementu, np. w tekście lub w obrazie. Może być stosowana do regulacji odstępów między literami lub liniami tekstu lub do zmiany rozmiaru obrazu.

Spójność

Spójność i konsekwencja w grafice oznaczają zgodność poszczególnych elementów projektu, takich jak kolory, czcionki, obrazy i inne elementy dekoracyjne, w celu uzyskania spójnego i estetycznego wyglądu projektu. Spójność i konsekwencja są ważnymi elementami projektowania graficznego, ponieważ pozwalają utrzymać czytelność i przejrzystość treści oraz zwiększyć atrakcyjność projektu.

Spójność i konsekwencja w grafice można osiągnąć poprzez stosowanie kilku podstawowych zasad, takich jak:

 • Używanie spójnej palety kolorystycznej, w której wszystkie kolory są ze sobą zgodne i tworzą spójną całość.
 • Stosowanie tej samej czcionki lub rodziny czcionek dla całego projektu, aby uzyskać spójny wygląd tekstu.
 • Zachowanie spójności w rozmieszczeniu elementów na stronie, np. poprzez zastosowanie symetrii lub równoważenia.
 • Dopasowanie elementów dekoracyjnych, takich jak ramki, separatory lub efekty teksturowe, do całego projektu.

Kompozycja

Kompozycja w grafice to pojęcie oznaczające sposób rozmieszczenia elementów na stronie, takich jak tekst, obrazy, ramki i inne elementy dekoracyjne, w celu uzyskania estetycznego i czytelnego wyglądu projektu. Kompozycja jest ważnym elementem projektowania graficznego, ponieważ pozwala tworzyć spójne i przyjazne dla oka projekty, które zachęcają czytelników do dalszego zapoznawania się z treścią.

Kompozycja w grafice może być oparta na kilku podstawowych zasadach, takich jak:

 • Zasada oddzielenia treści od tła, polegająca na tym, że ważne elementy treści powinny być oddzielone od tła, aby ułatwić czytelnikowi skupienie się na nich.
 • Zasada równoważenia, polegająca na tym, że elementy na stronie powinny być rozmieszczone symetrycznie lub zrównoważone, aby uzyskać harmonijny i estetyczny wygląd.
 • Zasada przeciwieństw, polegająca na tym, że pewne elementy na stronie mogą wzajemnie się uzupełniać lub przeciwstawiać, co tworzy interesujący efekt wizualny
  Zasada złotego podziału, polegająca na tym, że długość jednej części na stronie powinna być proporcjonalna do całości i innych części.