fbpx

Dziś mała zabawa ale jednocześnie dawka wiedzy na tematy związane z ogólno pojętą informatyką. Jeśli masz się za dobrego informatyka i fana nowych technologii powinieneś prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie poniższe pytania. Jak wiadomo pojęcie informatyki jest bardzo rozległe i nie sposób opanować wszystkich gałęzi tej dziedziny. Istnieją jednak kwestie, na które ogarnięty informatyk powinien znać odpowiedzi. Ten test to również mały sprawdzian dla osób aplikujących na stanowisko programisty, wsparcia technicznego, administratora, testera czy kierownika zespołu informatycznego. Na początek dosyć łatwe pytania.

 

 

1. Jaka jest definicja systemu komputerowego?

System komputerowy jest kombinacją CPU, pamięci oraz elektroniki, wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do niego oraz systemu operacyjnego.

 

 

2. Jakie są podstawowe składniki systemu komputerowego?

Podstawowymi składnikami systemu komputerowego jest układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Poziomy takiego systemu to: sprzęt komputerowy, system operacyjny oraz oprogramowanie użytkowe.

 

 

3. Co jest mikroprocesor?

Mikroprocesor jest to układ scalony, który zawiera wszystkie funkcje jednostki centralnej komputera przetwarzającego.

 

 

4. Wymień parę najnowszych procesorów komputerowych?

Intel i9 Core Intel Core i7, Intel Core i5, AMD Ryzen 5, 7 i AMD Ryzen to tylko niektóre najnowsze procesory.

 

 

5. Jaka jest różnica między procesorem 32-bitowym i 64-bitowym?

Programy w wersji 64 bitowej mogą być bardziej wydajne od ich 32 bitowych odpowiedników. Ilość bitów określa sposób, w jaki procesor przetwarza informacje. Procesory 32-bitowe są w stanie obsłużyć 4 GB pamięci, natomiast 64-bitowe mogą obsługiwać aż 192 GB pamięci.

 

 

6. Co to jest system operacyjny? Wymienić te popularne.

System operacyjny to oprogramowanie, które pozwala komunikować się i współpracować sprzętowymi z oprogramowaniem komputerowym. Stanowi interfejs pomiędzy użytkownikiem, a systemem komputerowym. Microsoft Windows, Linux i OSX to tylko niektóre z popularne systemy operacyjne.

 

 

7. Jaki jest różnica między podstawową pamięcią i wtórną?

Podstawowa pamięć (RAM) jest główną pamięcią komputera, która może być bezpośrednio dostępna przez CPU. Podstawowa pamięć przechowuje dane tymczasowe, aż proces zostanie zakończony. Pamięć wtórna odnosi się do zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych lub informacji na stałe.

 

 

8. Co to jest chipset?

Chipset jest zbiorem układów scalonych zaprojektowanych do wspólnego funkcjonowania jako jednostka, do wykonania określonego zadania w systemie komputerowym.

 

 

9. Co wiesz o modelu OSI?

OSI ( Open Systems Interconnection ) to standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Składa się z siedmiu warstw: fizycznej, aplikacji, prezentacji, sesji, transportu, sieci i warstwy łącza danych.

 

 

10. Co wiesz o modelu TCP / IP?

TCP / IP Transmission Control Protocol i Internet Protocol. Jest to model sieciowy używany w obecnej architekturze internetowej. Tutaj protokoły są zbiorem zasad, które utrzymują łączność przez sieć. Składa się z czterech warstw: warstwy sieci dostępu do Internetu warstw, warstwy transportowej i warstwy aplikacji.

 

 

11. Jaka jest różnica między oprogramowaniem systemowym i aplikacją?

Oprogramowanie systemowe jest oprogramowaniem, które służy do obsługi i komunikacji ze sprzętem komputerowym. Stanowi on platformę do uruchamiania innego oprogramowania. Aplikacja  jest używana przez użytkownika do wykonywania określonych zadań.

 

 

12. Jaka jest różnica pomiędzy routerem, modemem i switchem?

Modem jest urządzeniem, które nawiązuje połączenie z internetem. Router jest „organizatorem ruchu sieciowego” i służy do łączenia różnych sieci komputerowych. Switch to po prostu to urządzenie, które łączy wiele urządzeń w tej samej sieci. W przeciwieństwie do routera, switch jest przeznaczony do ułatwienia komunikacji dla urządzeń w tej samej sieci.

 

 

13. Co wiesz o Internecie i World Wide Web?

Internet to ogromna infrastruktura sieciowa składa się z wielu rozległych sieci. World Wide Web lub WWW, jest sposobem dostępu do informacji przez Internet i oznacza strony internetowe.

 

 

15. Co to jest język programowania?

Język programowania to zbiór reguł gramatycznych dla instruowania komputera lub urządzeń komputerowych do wykonywania określonych zadań.

 

 

16. Co to jest algorytm?

Algorytm to zbiór zasad, których należy przestrzegać w operacjach rozwiązywania problemów za pomocą komputera.

 

 

17. Jaka jest różnica między kompilatorem oraz interpreterem?

Kompilator to program, który z języka rozumianego przez człowieka tworzy program rozumiany przez komputer. Interpreter to program, który wykonuje program bezpośrednio z kodu rozumianego przez człowieka. Jest tak jakby tłumaczem kodu źródłowego na komendy procesora. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku procesor wykonuje skompilowany program, a w drugim wykonuje kod interpretera, który wykonuje interpretowany program.

 

 

18. Różnica między programowaniem obiektowym i proceduralnym ?

Programowanie proceduralne jest sposobem programowania, polegającym na dzieleniu kodu na fragmenty, które wykonują określone operacje. Programowanie strukturalne opiera się na podziale kodu na procedury i hierarchicznie ułożone bloki, które korzystają z pętli i instrukcji wyboru.

 

 

19. Co wiesz o SDLC?

SDLC lub Software Development Life Cycle jest procesem, który produkuje oprogramowanie o najwyższej jakości i najniższych kosztach, w jak najkrótszym czasie. SDLC obejmuje kilka odrębnych etapów, w tym planowania, projektowania, budowy, testowania i wdrażania.

 

 

20. Co wiesz o testowaniu oprogramowania?

Testowanie oprogramowania jest procesem wykonywania aplikacji z zamiarem znalezienia błędów oprogramowania. Może być również określony jako proces sprawdzania i weryfikowania, czy program działa tak jak powinien. Rodzaje testów oprogramowania obejmują testowanie alfa i beta.

 

 

21. Co to jest system zarządzania bazami danych lub DBMS?

DBMS to system do tworzenia i zarządzania bazami danych. Zapewnia on użytkownikom i programistom systematyczny sposób tworzenia, pobierania aktualizacji oraz zarządzania danymi.

 

 

22. Jakie jest znaczenie IDE?

IDE (Integrated Development Environment) program lub zespół programów (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.

 

 

23. Co to jest framework?

Framework albo platforma programistyczna – szkielet do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań.

 

 

24. Definicja  AI, uczenia maszynowego

Sztuczna inteligencja jest szerokim pojęciem dla próbujących uczynić komputery myślącymi tak jak człowiek. Chodzi o to, by komputery symulowały rożne rzeczy, które robią ludzie i rozwiązywały problemy w lepszy i szybszy sposób niż ludzie.

 

 

25. Czym jest kryptografia?

Kryptografia jest sposobem na ochronę informacji oraz komunikację poprzez użycie kodów, które mogą odczytywać tylko określone osoby. Jest to dziedzina przekazywania informacji i sposób zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem