fbpx

Jeśli używasz Affinity Photo, istnieje wiele skrótów klawiaturowych, które mogą pomóc Ci pracować szybciej i efektywniej. Poniżej znajduje się kilka przykładowych skrótów klawiaturowych, które możesz znaleźć w Affinity Photo.

➡️ Sprawdź naszą ofertę kursów dla programu Affinity Photo

Podstawowe skróty:

Ctrl + N: Otwiera nowy plik

Ctrl + O: Otwiera istniejący plik

Ctrl + S: Zapisuje bieżący plik

Ctrl + Shift + S: Zapisuje bieżący plik pod inną nazwą

Ctrl + Z: Cofa ostatnią akcję

Ctrl + Y: Ponawia ostatnią cofniętą akcję

Ctrl + A: Zaznacza cały obraz

Ctrl + C: Kopiuje zaznaczenie

Ctrl + V: Wkleja schowek

Ctrl + X: Wycina zaznaczenie

Ctrl + D: Usuwa zaznaczenie

Warstwy

Poniżej znajdziesz kilka ważnych skrótów w Affinity Photo w zakresie pracy z warstwami:

Ctrl + Shift + N: Tworzy nową warstwę

Ctrl + G: Grupuje zaznaczone warstwy

Ctrl + Shift + G: Rozdziela zaznaczoną grupę warstw

Ctrl + Alt + G: Tworzy grupę warstw z warstwą aktywną i wszystkimi warstwami pod nią

Ctrl + Shift + Alt + G: Tworzy grupę warstw z warstwą aktywną i wszystkimi warstwami nad nią

Ctrl + Alt + [: Przenosi warstwę aktywną jedną warstwę w dół

Ctrl + Alt + ]: Przenosi warstwę aktywną jedną warstwę w górę

Ctrl + Shift + Alt + [: Przenosi warstwę aktywną na sam dół stosu warstw

Ctrl + Shift + Alt + ]: Przenosi warstwę aktywną na samą górę stosu warstw

​Maski

A tutaj kilka przykładowych skrótów klawiaturowych, które możesz znaleźć w Affinity Photo w zakresie pracy z maskami:

Ctrl + Shift + N: Tworzy nową maskę warstwy

Ctrl + I: Odwraca maskę warstwy

Ctrl + Shift + I: Pokazuje maskę warstwy jako obraz

Ctrl + Alt + I: Pokazuje maskę warstwy jako przezroczystość

Ctrl + Shift + Alt + I: Pokazuje maskę warstwy jako siatkę

Ctrl + B: Maskuje warstwę za pomocą pędzla

Ctrl + Shift + B: Odsłania warstwę za pomocą pędzla

Ctrl + Alt + B: Zmiękcza krawędzie maski za pomocą pędzla

Ctrl + Shift + Alt + B: Wyostrza krawędzie maski za pomocą pędzla